Cíl sdružení je ve shodě s posláním Národního parku Šumava, jak je formulováno v nařízení vlády č. 163 ze dne 20. března 1991, jímž se zřizuje NP Šumava i s § 15, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Nařízení vlády č. 163 ze dne 20. března 1991, § 2:
Poslání národního parku

(1) Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, krajiny, jakož i využití území národního parku k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí.

(2) Hospodářské a jiné využití národního parku musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů podle odstavce 1.

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:

(2) Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením.

Ke stažení:
Zpráva o misi IUCN / WCPA 22.–25. září 2002

Zpráva zástupců Světového svazu ochrany přírody Martina Solara (Slovinsko) a Pierra Gallanda (Švýcarsko) z mise v NP Šumava.

Zásady pro kategorizaci chráněných území na základě managementu

Kategorizace chráněných území podle IUCN. Vyšlo v roce 2001 jako č. 5 edice Planeta vydávané Ministerstvem životního prostředí ČR.