Archiv

Články a názory

Ochrana přírody a kůrovec

Autor: Ivo Vicena, Neviditelný pes 07.07.2018

Časopis Ochrana přírody č.2/2018 přinesl několik článků o současné kůrovcové kalamitě. Vyjádřila se k nim řada odborníků, např. Benda J., Čermák P., Čada V., Dolejský V., Havira M., Hruška J., Chlapek J., Kadavý J., Kopáček J., Mikita T., Pelc F., Pospíšil T., Servus M., Vrška T. V jejich zdůvodnění se nejčastěji uvádí jako příčina velké sucho a velké zastoupení smrku. celý článek...

Naše lesy nejsou ohroženy pouze kůrovci

Autor: Radomír Mrkva, Neviditelný pes 29.05.2018

V poslední době se patrně stal nejfrekventovanějším tématem týkajícím se lesů a lesnictví kůrovec, jeho přemnožení a hynutí lesů v některých oblastech státu. Je to problém, který nesporně destabilizuje naše lesní hospodářství, ale není nečekaný, který by vědeckou lesnickou komunitu překvapil. celý článek...

Šumava se utápí v nejistotě

Svaz šumavských obcí, tisková zpráva 06.03.2018

Situace na Šumavě začíná být alarmující. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny měla přinést, zejména na Šumavu, klid a jasná pravidla. Necelý rok po nabytí její platnosti je jasné, že jediným klidem je klid před bouří a že žádná jasná pravidla neexistují. Šumava se tak dál utápí v nejistotě a nekoncepčnosti a jakákoliv náprava je v nedohlednu. celý článek...

–