Archiv

Články a názory

Naše lesy nejsou ohroženy pouze kůrovci

Autor: Radomír Mrkva, Neviditelný pes 29.05.2018

V poslední době se patrně stal nejfrekventovanějším tématem týkajícím se lesů a lesnictví kůrovec, jeho přemnožení a hynutí lesů v některých oblastech státu. Je to problém, který nesporně destabilizuje naše lesní hospodářství, ale není nečekaný, který by vědeckou lesnickou komunitu překvapil. celý článek...

Šumava se utápí v nejistotě

Svaz šumavských obcí, tisková zpráva 06.03.2018

Situace na Šumavě začíná být alarmující. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny měla přinést, zejména na Šumavu, klid a jasná pravidla. Necelý rok po nabytí její platnosti je jasné, že jediným klidem je klid před bouří a že žádná jasná pravidla neexistují. Šumava se tak dál utápí v nejistotě a nekoncepčnosti a jakákoliv náprava je v nedohlednu. celý článek...

Násilné usmrcení jelena, který dosud sloužil jako turistická atrakce

Svaz šumavských obcí, tisková zpráva 22.02.2018

Svaz šumavských obcí odmítá násilné usmrcení jelena, který byl Správou NP Šumava vydáván v Návštěvnickém centru jelenovitých u Kvildy za divočinu. V případě tohoto návštěvnického centra šlo o opakovaný incident jelena s návštěvníkem. Jediným opatřením Správy Národního parku Šumava bylo utajení incidentů. celý článek...

–