Archiv

Akce a události

Strana Zelených likviduje nepovolené názory

Kdo se domníval, že Strana Zelených je stranou demokratickou, ten musí být překvapen rozhodnutím jejích vůdců zrušit základní organizaci SZ Plzeň 2, neboť ta si dovolila luxus vyjádřit vlastní názor a vydala Stanovisko, v němž nesouhlasí s blokádou sanačních zásahů proti kůrovci na území NP Šumava. A to se v totalitních stranách neodpouští.

Stanovisko členů základní organizace SZ Plzeň 2 např. zde,
Zpráva o reakci vedení SZ zde nebo zde

–